בקהילה משפיעה בכל שנה על כ-3,000 ילדים, בני נוער וצעירים.

 

בבתי הספר, במרכזי הלמידה וההעשרה, במועדוני נוער ובמנהלים הקהיליתיים; בשכונות, בקומונות, בבית הספר לשינשינים; בצבא, באקדמיה ובקשר בלתי פורמאלי הדוק - בכל האמצעים הללו בקהילה משנה מציאות חברתית.