WhatsApp Image 2018-03-04 at 21.07.42.jp
איך מתקבלים?

משרד הביטחון הוא הגוף האמון על רישום גרעיני הנח"ל. כל מלש"ב המבקש להצטרף למסלול הנח"ל יצטרך להתקבל קודם כל לשנת שירות. לאחר מכן יחתום על טופס חברות בגרעין, שיועבר ע"י תנועות או ארגוני הנוער בלבד לאישור האגף הביטחוני חברתי. מועד החתימה על המסלול לבנים הוא עד סוף חודש ינואר ולבנות עד סוף פברואר של שנת הלימודים בכיתה י"ב.

משך השירות לבנים במסלול הוא 38 חודשים ו-32 חודשים עבור בנות.

unnamed (6).jpg
מהו מסלול הנח"ל?


מסלול הנח"ל הוא מסלול ייחודי בצבא המאפשר לקבוצות המגיעות מגרעיני שנות-שירות או מתנועות נוער להתגייס ביחד לצבא, ולשלב בין משימה צבאית לבין חינוך בקהילה

השירות בנח"ל מחולק לכמה חלקים

חלק צבאי ראשון:

במהלך חודש מאי- יוני של שנת השירות, יקבלו הש"ש מנילה חדשה שבהם יבחרו לאילו תפקידים ירצו להתגייס:

בני ובנות הגרעין משרתים בחטיבת הנח"ל ביחד - הבנים בדרך כלל בשירות קרבי במסגרת גדוד 50 או גדוד קרקל והבנות בגדוד קרקל/ברדלס או בתפקידים שונים בחיל החינוך והנוער  (פיקוד על נוער בגדנ"ע, פיקוד על כיתה במערך מגל, הו"ד) או במפקדת הנח"ל. במסגרת השירות זכאים בני אותו גרעין לשרת באותה המחלקה ולקיים "מפגש גרעין" אחת לזמן נתון. בסוף הפרק הצבאי, מחויבים הגרעינים להוציא מספר מינימלי מחבריהם לתפקידים פיקודיים ותפקידים משמעותיים אחרים (מ"כים, קצינים, צלפים וכו'). חברי הגרעין שיצאו לתפקידים אלו, הנקראים אחוזים, לא ימשיכו לפרק המשימה הלאומית.

פרק המשימה:
בפרק המשימה חוזרים בני הגרעין לחיות יחד בדירה בעיר ומבצעים בה משימות חינוכיות עם האוכלוסייה בשכונה.

הבט"ש (בנים בלבד):
במהלך פרק הבט"ש הבנים חוזרים לשרת כלוחמים, חוזרים ליחידה לוחמת יחד, ועוסקים בבטחון שוטף. זהו פרק של חצי שנה. לבנים שאין להם פרופיל קרבי מותאמים תפקידים אחרים: מנהלה, פקידות, מעטפת או תפקידי פיקוד והדרכה בחיל החינוך.