עמותת בקהילה מאמינה  בשקיפות מלאה. כארגון חברתי-ציבורי, זהו ערך מרכזי אשר הותווה על ידי מייסדי העמותה עם הקמתה.

בקהילה מחזיקה באישור ניהול תקין מאת רשם העמותות, באישור עפ"י סעיף 46 של מס הכנסה לעניין תרומות ומלווה על ידי משרד רו"ח שפירא-שטיינברג.