ועד מנהל

 

ד"ר אראל מרגלית – יו"ר העמותה

 

דבורה מרגלית

 

רינת רמלר

 

שגיא קדם

 

אריק ספורטה

 

דוד הרמן

 

ועדת ביקורת

 

נחום בן צבי – יו"ר ועדת ביקורת

 

אלישבע קיטרוסקי

 

רואה חשבון

 

עופר שפירא