מרכזי למידה והעשרה

תכנית "מרכז למידה" מטרתה לתת מענה לימודי- חברתי ואף ריגשי למאות ילדים ובני נוער. בכל שכונה פועלת העמותה- מתקיים מרכז למידה המותאם לה, ובשיתוף פעולה מלא עם השותפים הקיימים בה (כמו בתי הספר, מתנ"סים, מרכזי קהילה, בית חם ועוד). מרכזי הלמידה פועלים בין יומיים- לשלושה ימים בשבוע  בשעות אחר הצהריים. את מרכזי הלמידה מפעילים השנשינים של עמותת בקהילה, מורים מקצועיים, וכן לעיתים מתנדבים, סטודנטים וצוותי המקום שבו פועל המרכז.

השנשנים אחראים על יצירת תוכן חברתי ולעיתים לימודי (המותאם לחומר הנלמד בכיתה), על יצירת קשרים עם הילדים וגיוסם למרכזי למידה, על הקשר עם שאר הצוותים הפועלים במרכז וכמובן תחת אחריותו/ה של רכז/ת מרכז הלמידה.

מרכזי הלמידה פועלים במשך 8 חודשים- החל מאמצע אוקטובר ועד לאמצע יוני. לחניכי כיתות ו' תכנית המשך מיוחדת הנקראת מעברים ומטרתה להכין את החניכים, בוגרי היסודי, לכניסתם לחטיבה על ידי תרגול מיוחד של מקצועות היסוד.

התוכנית רוויה בפעילויות חברתיות עליהם אחראים השנשינים, שעוזרים להקל את חוויית הלמידה בחופש הגדול.

 

שנשנים המתפעלים את מרכזי הלמידה יוצרים חוויה חינוכית- חברתית חדשה לילדים ומראים להם שלימודים יכולים להיות גם חוויה של כיף וגיבוש.

לילדים אשר מבחינתם חווית הלמידה נחשבת למלחיצה- השנשנים עוזרים על ידי עבודה פרטנית, ובקבוצות קטנות והופכים את הלמידה לחווית הצלחה.